• product_banner
  • Komplet za brzi test srčanog troponina I (lateralna kromatografija)

    Komplet za brzi test srčanog troponina I (lateralna kromatografija)

    Detalji o proizvodu Namjena: Komplet za brzi test srčanog troponina I primjenjuje imunohromatografiju koloidnog zlata za detekciju srčanog troponina I (cTnI) u uzorku seruma, plazme ili pune krvi kvalitativno ili polukvantitativno sa standardnom kolorimetrijskom karticom.Ovaj test se koristi kao pomoć u dijagnostici ozljeda miokarda kao što su akutni infarkt miokarda, nestabilna angina, akutni miokarditis i akutni koronarni sindrom.Principi ispitivanja: Komplet za brzi test srčanog troponina I (lateralni hromatograf...