• product_banner
 • Rekombinantni humani RSV (B, soj B1) Fusion Protein, C-His oznaka

  Rekombinantni humani RSV (B, soj B1) Fusion Protein, C-His oznaka

  Izvor općih informacija HEK 293 Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalni radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Koncentracija [Lot Specific] (+/-10%).Svojstva Čistoća >95% prema SDS-PAGE.Molekularna masa Rekombinantni ljudski RSV (B, soj B1) fuzioni protein koji se sastoji od 534 aminokiseline i ima izračunatu molekulsku masu od 59,0 kDa.Pufer za proizvod PBS, 5% glicerol, pH 7,4.Sto...
 • Rekombinantni protein himernog omotača Denga Denga, N-His oznaka

  Rekombinantni protein himernog omotača Denga Denga, N-His oznaka

  Opšti izvor informacija Ljudska embrionalna bubrežna ćelija Ekspresija Domaćin Ljudska oznaka C-His tag Primena Pogodno za upotrebu u imunološkim testovima. Svaka laboratorija treba da odredi optimalni radni titar za upotrebu u svojim specifičnim primenama.Opće informacije Rekombinantni virusni virus denga virusa 4 NS1 protein proizvodi ljudske 293 ćelije (HEK293) i ciljni gen koji kodira Asp775-Ala1126 se eksprimira sa 6-His oznakom na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% prema SDS-P...
 • Rekombinantni virus denga virusa 4 NS1 protein, C-His oznaka

  Rekombinantni virus denga virusa 4 NS1 protein, C-His oznaka

  Izvor općih informacija Ljudska embrionalna ćelija bubrega Ekspresija Domaćin Ljudska oznaka C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opće informacije Rekombinantni virusni virus denga virusa 4 NS1 protein proizvodi ljudske 293 ćelije (HEK293) i ciljni gen koji kodira Asp775-Ala1126 se eksprimira sa 6-His oznakom na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% kao određen...
 • Rekombinantni virus denga virusa 2 NS1 protein, C-His oznaka

  Rekombinantni virus denga virusa 2 NS1 protein, C-His oznaka

  Izvor općih informacija Ljudska embrionalna ćelija bubrega Ekspresija Domaćin Ljudska oznaka C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opće informacije Rekombinantni virusni virus denga virusa 2 NS1 protein proizvodi ljudske 293 ćelije (HEK293) i ciljni gen koji kodira Asp776 – Ala1127 eksprimiran je sa 6-His oznakom na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% kao ...
 • Rekombinantni rotavirus A Intermedijarni kapsidni protein VP6, N-His oznaka

  Rekombinantni rotavirus A Intermedijarni kapsidni protein VP6, N-His oznaka

  Izvor općih informacija Rotavirus A Expression Host E.coli Tag N-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni rotavirus Intermedijerni kapsid protein VP6 proizvodi E.coli ekspresioni sistem i ciljni gen koji kodira Met1-Lys397 se eksprimira sa His-oznakom na N-kraju.Svojstva Čistoća >90% prema S...
 • Rekombinantni interleukin-1 Beta protein, C-His oznaka

  Rekombinantni interleukin-1 Beta protein, C-His oznaka

  Izvor općih informacija Homo sapiens (ljudski) Ekspresija Host E.coli Tag C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni interleukin-1 beta protein proizvodi E.coli ekspresioni sistem i ciljni gen koji kodira Ala117-Ser269 se eksprimira sa His-oznakom na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% prema SDS-PAG...
 • Rekombinantna gripa B NP, C-His oznaka

  Rekombinantna gripa B NP, C-His oznaka

  Izvor općih informacija Human Expression Host E.coli Tag C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni protein influence B NP (B/Beijing/184/93) proizvodi E.coli ekspresioni sistem i ciljni gen koji kodira Met1-Tyr 560 je eksprimiran His-tagom na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% prema SDS-PAGE...
 • Rekombinantni ljudski polni hormon koji vezuje globulin protein, C-His oznaka

  Rekombinantni ljudski polni hormon koji vezuje globulin protein, C-His oznaka

  Izvor općih informacija Ljudska embrionalna ćelija bubrega Ekspresija Domaćin Ljudska oznaka C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni protein globulina koji se vezuje za ljudski polni hormon proizvodi ljudske 293 ćelije (HEK293) i ciljni gen koji kodira Leu30-His402 se eksprimira sa 6-His oznakom na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% kao ...
 • Rekombinantni ljudski polni hormon koji vezuje globulin protein, C-His oznaka

  Rekombinantni ljudski polni hormon koji vezuje globulin protein, C-His oznaka

  Izvor općih informacija Ljudska embrionalna ćelija bubrega Ekspresija Domaćin Ljudska oznaka C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni protein globulina koji se vezuje za ljudski polni hormon proizvodi ljudske 293 ćelije (HEK293) i ciljni gen koji kodira Leu30-His402 se eksprimira sa 6-His oznakom na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% kao ...
 • Rekombinantni humani mikoplazma Pneumoniae P1 protein (MP-P1), C-His oznaka

  Rekombinantni humani mikoplazma Pneumoniae P1 protein (MP-P1), C-His oznaka

  Izvor općih informacija Mycoplasma pneumoniae Ekspresija Host E.coli Tag C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni humani protein mycoplasma pneumoniae P1 (MP-P1) proizvodi prokariotski ekspresioni sistem i ciljni gen koji kodira Met1-Ala1634 se eksprimira sa His-ag na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% a...
 • Rekombinantni humani cTnI protein, C-His oznaka

  Rekombinantni humani cTnI protein, C-His oznaka

  Opći izvor informacija Human Expression Host E.coli Tag C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima. Svaka laboratorija treba da odredi optimalni radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni humani cTnI protein proizvodi E.coli ekspresioni sistem i ciljni gen koji kodira Ala2-Ser210 se eksprimira sa His-oznakom na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% prema SDS-PAGE.Molekularna masa ...
 • Rekombinantni ljudski CEACAM5 protein, C-His oznaka

  Rekombinantni ljudski CEACAM5 protein, C-His oznaka

  Izvor općih informacija Ljudska embrionalna ćelija bubrega Ekspresija Domaćin Ljudska oznaka C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalni radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni humani CEACAM5 protein proizvode ljudske 293 ćelije (HEK293) i ciljni gen koji kodira Lys 35 – Ala 685 je eksprimiran sa 6-His oznakom na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% prema ...
123Dalje >>> Stranica 1 / 3