• product_banner
  • HCG komplet za brzi test (lateralna hromatografija)

    HCG komplet za brzi test (lateralna hromatografija)

    Detalji o proizvodu Namenska upotreba HCG Rapid Test Kit (lateralna hromatografija) treba da se koristi za in vitro kvalitativnu dijagnostiku humanog horionskog gonadotropina (HCG) u uzorcima urina.Test smiju koristiti samo medicinski stručnjaci.Princip testa. Komplet je imunohromatografski i koristi sendvič metodu dvostrukih antitela za detekciju HCG. Sadrži obojene sferične čestice označene HCG monoklonskim antitelom 1 koje je umotano u konjugat, HCG monoklonsko antitelo II koje je fiksirano na...
  • LH ovulacijski test (imunohromatografski test)

    LH ovulacijski test (imunohromatografski test)

    Detalji o proizvodu Predviđena upotreba LH Rapid Test Kit (lateralna hromatografija) treba da se koristi za testiranje nivoa luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena u urinu, za predviđanje vremena ovulacije Princip testa Komplet je imunohromatografski i koristi metodu dvostrukih antitela za otkrivanje LH, Sadrži obojene sferične čestice označene LH monoklonskim antitelom 1 koje je umotano u konjugatni jastučić.Glavni sadržaj Isporučene komponente su navedene u tabeli.Obezbeđeni materijali Količina (1 test/komplet) i...