• product_banner
  • Komplet za brzi test fekalne okultne krvi (FOB) (imunokromatografski test)

    Komplet za brzi test fekalne okultne krvi (FOB) (imunokromatografski test)

    Predviđena upotreba Komplet za brzi test za okultnu krv fekalne (FOB) (imunohromatografski test) pogodan je za in vitro kvalitativnu detekciju ljudskog hemoglobina (Hb) prisutnog u uzorcima ljudske fekalije.Princip testa Komplet za brzi test fekalne okultne krvi (FOB) (imunohromatografski test) je hromatografski imunotest sa lateralnim protokom.Ima dvije prethodno obložene linije, “T” test liniju i “C” kontrolnu liniju na nitroceluloznoj membrani.Testna linija je obložena klonskim antitijelom protiv humanog hemoglobina i qu...