• product_banner
 • Rekombinantni ljudski polni hormon koji vezuje globulin protein, C-His oznaka

  Rekombinantni ljudski polni hormon koji vezuje globulin protein, C-His oznaka

  Izvor općih informacija Ljudska embrionalna ćelija bubrega Ekspresija Domaćin Ljudska oznaka C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni protein globulina koji se vezuje za ljudski polni hormon proizvodi ljudske 293 ćelije (HEK293) i ciljni gen koji kodira Leu30-His402 se eksprimira sa 6-His oznakom na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% kao ...
 • Rekombinantni ljudski polni hormon koji vezuje globulin protein, C-His oznaka

  Rekombinantni ljudski polni hormon koji vezuje globulin protein, C-His oznaka

  Izvor općih informacija Ljudska embrionalna ćelija bubrega Ekspresija Domaćin Ljudska oznaka C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni protein globulina koji se vezuje za ljudski polni hormon proizvodi ljudske 293 ćelije (HEK293) i ciljni gen koji kodira Leu30-His402 se eksprimira sa 6-His oznakom na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% kao ...
 • Rekombinantni humani mikoplazma Pneumoniae P1 protein (MP-P1), C-His oznaka

  Rekombinantni humani mikoplazma Pneumoniae P1 protein (MP-P1), C-His oznaka

  Izvor općih informacija Mycoplasma pneumoniae Ekspresija Host E.coli Tag C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni humani protein mycoplasma pneumoniae P1 (MP-P1) proizvodi prokariotski ekspresioni sistem i ciljni gen koji kodira Met1-Ala1634 se eksprimira sa His-ag na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% a...
 • Rekombinantni humani cTnI protein, C-His oznaka

  Rekombinantni humani cTnI protein, C-His oznaka

  Opći izvor informacija Human Expression Host E.coli Tag C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima. Svaka laboratorija treba da odredi optimalni radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni humani cTnI protein proizvodi E.coli ekspresioni sistem i ciljni gen koji kodira Ala2-Ser210 se eksprimira sa His-oznakom na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% prema SDS-PAGE.Molekularna masa ...
 • Rekombinantni ljudski CEACAM5 protein, C-His oznaka

  Rekombinantni ljudski CEACAM5 protein, C-His oznaka

  Izvor općih informacija Ljudska embrionalna ćelija bubrega Ekspresija Domaćin Ljudska oznaka C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalni radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni humani CEACAM5 protein proizvode ljudske 293 ćelije (HEK293) i ciljni gen koji kodira Lys 35 – Ala 685 je eksprimiran sa 6-His oznakom na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% prema ...
 • Rekombinantni ljudski CEACAM5 protein, C-His oznaka

  Rekombinantni ljudski CEACAM5 protein, C-His oznaka

  Izvor općih informacija Ljudska embrionalna ćelija bubrega Ekspresija Domaćin Ljudska oznaka C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalni radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni humani CEACAM5 protein proizvode ljudske 293 ćelije (HEK293) i ciljni gen koji kodira Lys 35 – Ala 685 je eksprimiran sa 6-His oznakom na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% prema ...
 • Rekombinantni HIV-1 p24 protein (grupa M, podtip B), C-His oznaka

  Rekombinantni HIV-1 p24 protein (grupa M, podtip B), C-His oznaka

  Izvor općih informacija Virus humane imunodeficijencije Ekspresija Host E.coli Tag C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni HIV-1 p24 protein (grupa M, podtip B) proizvodi se ekspresijskim sistemom E.coli i eksprimira se His-oznakom na C-terminusu.Svojstva Čistoća >95% prema SDS-PAGE.Molekularna Ma...
 • Rekombinantni protein Helicobacter pylori CagA, N-His oznaka

  Rekombinantni protein Helicobacter pylori CagA, N-His oznaka

  Opći izvor informacija Human Expression Host E.coli Tag N-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima. Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim specifičnim aplikacijama Opšte informacije Rekombinantni Helicobacter pylori CagA proizvodi E.coli ekspresioni sistem i ciljni gen koji kodira Met1-Phe294 je izražen His-tagom na N-kraju.Svojstva Čistoća >90% prema SDS-PAGE.Molekularna masa T...
 • Ljudski C-reaktivni protein

  Ljudski C-reaktivni protein

  Opšti izvor informacija Primena humane pleuralne tečnosti Pogodno za upotrebu u imunotestovima. Svaka laboratorija treba da odredi optimalni radni titar za upotrebu u svojim posebnim primenama.Koncentracija [Lot Specific] (+/-10%).Svojstva Čistoća >95% prema SDS-PAGE.Molekularna masa 23,0 kDa pufer za proizvod 20 mM Tris, 150 mM NaCl, 2 mM CaCl2, pH 7,5.Čuvanje Čuvajte ga u sterilnim uslovima na -20℃ do -80℃ po prijemu.Preporuka za alikvotnu...
 • Rekombinantni rotavirus A Intermedijarni kapsidni protein VP6, N-His oznaka

  Rekombinantni rotavirus A Intermedijarni kapsidni protein VP6, N-His oznaka

  Izvor općih informacija Human Expression Host Rotavirus A Tag N-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni rotavirus Intermedijerni kapsid protein VP6 proizvodi E.coli ekspresioni sistem i ciljni gen koji kodira Met1-Lys397 se eksprimira sa His-oznakom na N-kraju.Svojstva Čistoća >...
 • Rekombinantni virus majmunskih boginja B6R protein, C-His oznaka

  Rekombinantni virus majmunskih boginja B6R protein, C-His oznaka

  Izvor općih informacija Virus majmunskih boginja (soj Zaire-96-I-16) Ekspresija HEK 293 ćelije Oznaka C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opće informacije Rekombinantni B6R protein virusa majmunskih boginja proizvodi se u sistemu ekspresije sisara, a ciljni gen koji kodira Tyr18-Thr277 eksprimiran je His-oznakom na C-terminusu.Nekretnina...
 • Rekombinantni virus majmunskih boginja A35R protein, C-His oznaka

  Rekombinantni virus majmunskih boginja A35R protein, C-His oznaka

  Izvor općih informacija Virus majmunskih boginja (soj Zaire-96-I-16) Ekspresija HEK 293 ćelije Oznaka C-His oznaka Primjena Pogodno za upotrebu u imunotestovima.Svaka laboratorija treba da odredi optimalan radni titar za upotrebu u svojim posebnim aplikacijama.Opšte informacije Rekombinantni protein virusa majmunskih boginja A35R proizvodi se u sistemu ekspresije sisara i ciljni gen koji kodira Arg58-Thr181 se eksprimira sa His-oznakom na C-terminusu.Nekretnina...